Giới thiệu

Mr. Nguyễn Trung Kiên
Đào tạo CNTT, Internet và Quản lý dự án
Công việc:
2009-nay: tham gia sâu vào lĩnh vực đào tạo và phát triển nhân sự
       + Giảng viên Đại học FPT, chuyên sâu về các nội dung IT và quản trị dựa án
       + Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực phần mềm tại FPT Software
       + Đào tạo thường xuyên về Quản trị dự án, CNTT và Internet
       + Trưởng phòng phát triển năng lực Đào tạo, FPT Software
       + Giám đốc đào tạo Học viện iNET            
2000-2009: chuyên viên phần mềm tại FPT Software, trải qua nhiều vị trí khác nhau
       +  Lập trình viên phần mềm
       +  Trưởng nhóm, quản trị dự án              
       + Trưởng phòng phần mềm, giám đốc dự án
1999-2000: chuyên viên phầm mềm, công ty VIT-INFOTECH

Học tập:
1995-2000: khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội
1993-1995: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

Đào tạo ngắn hạn:
MiniMBA, Leadership & Management Training, by HSB & FPT
Nghiệp vụ Sư phạm, ĐH Sư phạm Hà Nội + Đại học FPT
Excellence in Corporate Training, Infosys India
Project Management Professional, QAI India
Internal Auditing, BVQI

Chứng chỉ, bằng cấp:
2008: PMP (Project Management Professional) certified (renewed 2012), by PMI
2006: Database Engineer, by VITEC (Vietnam Training & Examination Center)
2003: SCJP (Sun Certified Java Programmer), by Sun / Oracle
2000: B.S. of Information Technology, Hanoi University of Technology

Thông tin liên hệ:
Mobile: 0912 656 836
Skype: kien.nguyen
YM: kienntvn